ΕπώνυμοΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Όνομα 
Πατρώνυμο 
Γραφείο 
Τηλέφωνο2221353593
Fax2221353556
Emailgrammateia.themat.antip@pste.gov.gr
Θέση 
ΥπηρεσίαΓΡΑΦΕΙΟ ΘΕΜ. ΑΝΤΙΠΕΡ/ΧΗ: ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Σημειώσεις