ΕπώνυμοΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Όνομα 
Πατρώνυμο 
Γραφείο 
Τηλέφωνο2221353593
Fax2221353556
Emailgrammateia.themat.antip@naevias.gr
Θέση 
ΥπηρεσίαΓΡΑΦΕΙΟ ΘΕΜΑΤ. ΑΝΤΙΠΕΡ/ΧΗ: ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Σημειώσεις